Yansıtıcı film incelemesi

- Jun 13, 2018-

Yansıtıcı film incelemesi:

Yansıtıcı malzemeler Ters yansıma ilkesine göre, ışığı ve ışıkların yansımasını, ilerideki "ışığı" ışığında kullanabilir, ilerideki mesafeyi bulmak için sürücüyü iyileştirebilir, böylece sürücü uygun güvenlik önlemlerini almak için daha fazla zaman verebilir. Her türlü karayolu trafik güvenliği önlemi ile karşılaştırıldığında, ters yansıma teknolojisi karayolu trafik kazası yaralanmalarının maliyetini azaltmak için düşük maliyetli ve etkili bir çözümdür. Bir anlamda, ters yansıtıcı malzemelerin kullanımı, daha proaktif bir güvenlik önlemidir ve kazaya yanıt olarak korkuluk koruması gibi hasar önlemlerinin derecesinin azaltılması, daha fazla güvenlik değerine kıyasla daha fazla yaşam sevgisini yansıtabilir.
Şekil 1,2, çeşitli tipik uygulamaların bir resmidir.
1930'lardan bu yana, karayolu trafik kazalarını en kısa sürede azaltmak için yeni bir ters yansıtıcı malzeme türü oluşturmak için çeşitli bilimsel ve teknolojik endüstrilerin hızlı bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, en kısa zamanda ters yansıma teknolojisinin uygulanmasına başlaması Çalışmanın karayolu trafik güvenliği koşullarını iyileştirmek.